Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Luxbrands e-poe isikuandmete vastutav töötleja on Luxbrands OÜ(registrikood 14390565) asukohaga Jõe 5-6, Tallinn, Harjumaa 10151, e-kiri brandslook@outlook.com 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse


Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi lepingute täitmiseks, tellimuste haldamiseks, kauba kohaletoimetamiseks ja seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. 
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
E-poe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse e-poe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
Kliendi nõusolekul võime koguda andmeid klienditegevuste kohta meie e-poes. Vastavalt andmetele saab klient soovi korral personaalseid ja parimaid pakkumisi toodete ja teenuste osas.

Isikuandmete kasutamine

Isikuandmeid kasutatakse ostude ja ostuajaloo haldamiseks ning kliendi eest võetud kohtustuse tätimiseks.
Parima teenindamise nimel võib Luxbrands avaldada teavet üksikute isikute kohta kolmandatele osapooltele, kes osutavad Luxbrandsile teenuseid. Isikuandmete edastamine Luxbrandsi volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja, toote hooldusteenuse pakkuja, andmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub Luxbrandsi ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik e-poe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
Juurdepääs isikuandmetele on Luxbrandsi töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada kliendiküsimusi või e-poe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi.
Luxbrands rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete muutmine

Isikuandmeteid saab muuta Luxbrandsi e-poes kasutaja profiili all või saates allkirjastatud avalduse aadressile brandslook@outlook.com 

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta, tuues selleks vastavasisulise allkirjastatud avalduse, saates avalduse postiaadressile e-posti teel brandslook@outlook.com. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Säilitamine

Luxbrands konto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui e-poes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb saata vastavasisulisne allkirjastatud avaldus e-posti teel brandslook@outlook.com. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Ülekandmine

Isikuandmete ülekandmiseks tuleb saata vastavasisulisne allkirjastatud avaldus e-posti teel brandslook@outlook.com. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Otseturustusteated

E-posti aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada. Selleks tuleb saata vastavasisuline  allkirjastatud avaldus e-posti teel brandslook@outlook.com. Avaldusele vastatakse hiljemalt 30 päeva jooksul.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmetevastutavaks töötlejaks on Luxbrands OÜ. Kõigi küsimuste korral palume ühendust võtta aadressil brandslook@outlook.com. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Amby uudiskiri

Liitu meie uudiskirjaga, et saada kõige uuemaid pakkumisi ja uudiseid